LEITENDER AUDITOR

Cursus

Cursusbeschrijving

Duur

ISO 9001 QMS (LA) De ISO 9001 Lead Auditor-training stelt u in staat de nodige expertise te ontwikkelen om een ​​Quality Management System (QMS)-audit uit te voeren door algemeen erkende auditprincipes, -procedures en -technieken toe te passen. De implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem is een strategische beslissing voor organisaties die ernaar streven hun algehele prestaties te verbeteren en een sterke basis te bieden voor initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het behalen van een ISO 9001 LA-cursus zal je helpen om:
 • Begrijp de werking van een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) op basis van ISO 9001
 • Erken de correlatie tussen ISO 9001 en andere normen en regelgevende kaders
 • De rol van de auditor begrijpen bij: het plannen, leiden en opvolgen van een managementsysteemaudit in overeenstemming met ISO 19011
 • Leer hoe u een audit en auditteam leidt, leer hoe u de vereisten van ISO 9001 interpreteert in de context van een QMS-audit
 • De competenties van een auditor verwerven om: een audit te plannen, een audit te leiden en een audit op te volgen in overeenstemming met ISO 19011.
 • Schrijf feitelijke auditrapporten die helpen de effectiviteit van het managementsysteem te verbeteren door de implementatie van passende corrigerende maatregelen
 • De organisatie helpen zich te concentreren op risicogebaseerd denken
5 dagen Nu aanmelden
ISO 14001 EMS (LA) ISO 14001 is een algemeen erkende internationale norm die de vereisten specificeert voor organisaties die hun milieuprestaties willen verbeteren en hun operationele efficiëntie willen verhogen, wat een positieve impact op het milieu zal hebben. ISO 14001 biedt richtlijnen voor het vaststellen van beleid en procedures, die zullen leiden tot betere milieuprestaties. Dit beleid helpt u bij het handhaven en beheersen van de milieueffecten en het naleven van de wet. Het behalen van een ISO 14001 LA-cursus zal je leren om:
 • Verbeter uw carrièremogelijkheden in de milieu-industrie
 • Minimaliseer de milieu-impact van de organisatie
 • Vergroot het milieubewustzijn binnen de organisatie
 • Erken de correlatie tussen ISO 14000 en andere normen en regelgevende kaders
 • De rol van een auditor begrijpen om: een audit van een managementsysteem te plannen, leiden en opvolgen in overeenstemming met ISO 14000
 • Schrijf feitelijke auditrapporten die helpen de effectiviteit van het managementsysteem te verbeteren door de implementatie van passende corrigerende maatregelen
 • Suggesties voor manieren waarop de effectiviteit van corrigerende maatregelen kan worden geverifieerd
5 dagen Nu aanmelden
ISO 45001 OH&S (LA) Deze cursus ontwikkelt de nodige vaardigheden om de vereisten van ISO 45001 OH&S Management Systems te begrijpen. U wordt uitgerust met de kennis en vaardigheden om effectieve audits op OH&S-managementsystemen te plannen en uit te voeren, zodat u uw organisatie kunt ondersteunen bij het verbeteren van haar OH&S-prestaties. Een effectief managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk bevordert een veilige en gezonde werkomgeving door een raamwerk te bieden waarmee uw organisatie haar OHSMS kan identificeren en beheersen en de algehele prestaties kan verbeteren. Het behalen van een ISO 45001 LA-cursus zal je helpen om:
 • Het doel van een ISO 45001-normen voor managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk, van managementsysteemaudits, van certificering door derden
 • De zakelijke voordelen van verbeterde prestaties van het managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk
 • De rol van een auditor uitleggen voor het plannen, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van een audit van een managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk in overeenstemming met ISO 19011 en ISO/IEC 17021, waar van toepassing
 • Plan, voer, rapporteer en volg een audit van een managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk om conformiteit (of anderszins) met ISO 45001 vast te stellen.
 • Schrijf feitelijke auditrapporten die helpen de effectiviteit van het managementsysteem te verbeteren door de implementatie van passende corrigerende maatregelen
 • Suggesties voor manieren waarop de effectiviteit van corrigerende maatregelen kan worden geverifieerd
 • kansen identificeren voor proces- en bedrijfsverbetering
5 dagen Nu aanmelden
ISO 22000 FSMS (LA) Deze cursus ontwikkelt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om audits van voedselveiligheidsbeheersystemen uit te voeren tegen ISO 22000 in overeenstemming met ISO 19011, ISO 22003 en ISO 17021, indien van toepassing. De ISO 22000 norm is gericht op de ontwikkeling, implementatie en verbetering van een Food Safety Management System. Degenen die betrokken zijn bij voedselverwerking, productie en distributie moeten ISO 22000 aannemen en implementeren. Het behalen van een ISO 22000 (LA) cursus zal je leren om:
 • Onderhoud en continue verbetering van het voedselveiligheidsbeheersysteem
 • Biedt een kader voor managementbetrokkenheid, communicatie met leveranciers en klanten,
 • Ontwikkeling van HACCP en andere preventieve plannen die de voedselveiligheid waarborgen
 • Verbetert de reputatie van het bedrijf & Toewijding aan klanttevredenheid
 • Afstemming met andere internationaal erkende normen, helpt voedselveiligheidsrisico’s te minimaliseren
 • Schrijf feitelijke auditrapporten die helpen de effectiviteit van het managementsysteem te verbeteren door de implementatie van passende corrigerende maatregelen
 • Suggesties voor manieren waarop de effectiviteit van corrigerende maatregelen kan worden geverifieerd
5 dagen Nu aanmelden
ISO 27001 ISMS (LA) ISO/IEC 27001 biedt vereisten voor organisaties die een managementsysteem voor informatiebeveiliging willen opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren. Gecertificeerde ISO/IEC 27001-personen zullen bewijzen dat ze over de nodige expertise beschikken om organisaties te ondersteunen bij het implementeren van informatiebeveiligingsbeleid en -procedures Het behalen van een ISO 27001 LA-cursus zal je helpen om:
 • Hogere kansen om te worden onderscheiden of aangenomen in een carrière op het gebied van informatiebeveiliging
 • Verkreeg de nodige expertise om een ​​organisatie te ondersteunen bij het implementeren van een informatiebeveiligingsbeheer en vaardigheden om het informatiebeveiligingsbeheersysteem van een organisatie te auditen
 • Het implementatieproces van het informatiebeveiligingsbeheersysteem begrepen
 • Zorg voor continue preventie en beoordelingen van bedreigingen binnen uw organisatie
 • Begreep het risicobeheerproces, de controles en de nalevingsverplichtingen
 • De nodige expertise verworven om een ​​team te leiden om een ​​ISMS te implementeren
 • Schrijf feitelijke auditrapporten die helpen de effectiviteit van het managementsysteem te verbeteren door de implementatie van passende corrigerende maatregelen
 • Identificeren van kansen voor proces- en bedrijfsverbetering
5 dagen Nu aanmelden
ISO 13485 MDQMS (LA) ISO 13485 Lead Auditor-training stelt u in staat om de nodige expertise te ontwikkelen voor het uitvoeren van een Medical Devices Quality Management System (MDQMS)-audit door algemeen erkende auditprincipes, -procedures en -technieken toe te passen ISO 13485 beschrijft de vereisten voor een alomvattend kwaliteitsmanagementsysteem voor het ontwerp en de fabricage van medische hulpmiddelen. De principes van ISO 13485 beschrijven een expliciet managementsysteem zodat u systemen voor een MDQMS kunt auditen, onderzoeken en voortdurend kunt verbeteren. Het behalen van een ISO 13485 LA-cursus zal je helpen om:
 • Begrijp de werking van een kwaliteitsbeheersysteem voor medische hulpmiddelen op basis van ISO 13485-standaardvereisten en subclausules
 • Erken de correlatie tussen ISO 13485 en andere normen en regelgevende kaders
 • De rol van een auditor begrijpen om: een audit van een managementsysteem te plannen, leiden en opvolgen in overeenstemming met ISO 19011
 • Leer hoe u een audit en auditteam leidt
 • Leer hoe u de vereisten van ISO 13485 interpreteert in de context van een MDQMS-audit
 • De competenties van een auditor verwerven om: een audit te plannen, een audit te leiden, rapporten op te stellen en een audit op te volgen in overeenstemming met ISO 19011
 • Schrijf feitelijke auditrapporten die helpen de effectiviteit van het managementsysteem te verbeteren door de implementatie van passende corrigerende maatregelen
5 dagen Nu aanmelden
ISO 22301 BCMS (LA) Deze cursus ontwikkelt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een ​​BCMS-audit te leiden, met de nadruk op onafhankelijke auditprincipes en -praktijken. Het begeleidt u door het hele auditproces, van de planning van de audit tot en met het rapporteren van de resultaten. ISO 22301 laat zien dat een organisatie zich inzet voor bedrijfscontinuïteit en zorgt ervoor dat storende incidenten worden gedetecteerd en op de juiste manier worden aangepakt, waardoor het managementsysteem voortdurend wordt verbeterd. Het behalen van een ISO 22301 LA-cursus zal je helpen om:
 • Beschrijf het doel van een ISO 22301 van normen voor bedrijfscontinuïteitsbeheersystemen, van managementsysteemaudit en van certificering door derden Erken de relatie tussen ISO 22301 en andere normen en regelgevende kaders
 • De rol van de auditor begrijpen bij het plannen, leiden en opvolgen van een BCMS-audit in overeenstemming met ISO 19011
 • Interpreteer de vereisten van ISO 22301 in de context van een BCMS-audit
 • Plan, voer, rapporteer en volg een audit van een managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit op om conformiteit (of anderszins) vast te stellen met ISO 22301 in overeenstemming met ISO 19011.
 • Schrijf feitelijke auditrapporten die helpen de effectiviteit van het managementsysteem te verbeteren door de implementatie van passende corrigerende maatregelen
 • Ontwikkel uw ISO 22301-auditvaardigheden en expertise van lead auditors
 • Vergroot het vertrouwen van klanten in uw organisatie & Krijg waardevol inzicht in de activiteiten van uw organisatie
5 dagen Nu aanmelden
ISO 37001 Anti-omkoping MS (LA) Het doel van deze training is om kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor het uitvoeren van audits van Anti-Bribery Management Systems (ABMS) tegen ISO 37001, in overeenstemming met ISO 19011 en ISO/IEC 17021, indien van toepassing. Voortbouwend op de krachtige Accelerated Learning Technique, besteedt deze cursus een groot deel van de tijd aan discussies, oefeningen en casestudies om kennis te consolideren en praktische ervaring op te doen die essentieel zijn voor hun hoedanigheid als ABMS-auditor of als anti-omkoping/ medewerkers van de compliancefunctie. Het behalen van een ISO 37001 LA-cursus zal je helpen om:
 • Identificeer de belangrijkste concepten van omkoping, leg de achtergrond, structuur en bedoeling van ISO 37001 uit
 • Interpreteer de vereisten voor ‚adequate procedures‘ vervat in ISO 37001
 • Leg uit hoe anti-omkopingsbeheer in uw organisatie past
 • Demonstreer de zakelijke voordelen van het implementeren van een effectief ABMS
 • Beschrijf de Plan-Do-Check-Act-managementsysteembenadering en hoe deze zich verhoudt tot ISO 37001
 • Schrijf feitelijke auditrapporten die helpen de effectiviteit van het managementsysteem te verbeteren door de implementatie van passende corrigerende maatregelen
 • Ontwikkel uw ISO 37001-auditvaardigheden en lead auditor-expertise
5 dagen Nu aanmelden
×